Pågående gatuarbeten

Publicerad
18 april 2012 15:32
Ämne
Västra Kungsholmen

Elersvägen, Nordenflychtsvägen, Hjalmar Söderbergs Väg och Strandbergsgatan

Västra Kungsholmen utvecklas och förbättringar av Kristinebergs Slottspark med omgivningar startade i juni 2012.  Gator i omgivningen kommer byggas om under hösten 2012 / våren 2013 och påverkar gång-och cykelvägar samt bil- och bussvägar.

Detta händer:

• Nordenflychtsvägen byggs om. Först läggs en ny vattenledning under vägen, sedan breddas vägen och blir säkrare. När allt är klart i maj 2013 kommer det finnas parkering på båda sidor av Nordenflychtsvägen
• Elersvägen byggs om och får trädplantering på norra sidan samt trottoar och cykelbana på parksidan.
• Stockholm Vatten och Fortum har omfattande ledningsarbeten i Hjalmar Söderbergs Väg under 2012.
• Trafikplats Kristineberg byggs om. Ombyggnaden sker i etapper under tre år. Under den första etappen kommer trafikomläggningar på  Strandbergsgatan att ske.

Påverkan på gång- och cykelvägar:

• Barnens skolväg säkras genom att arbetsområden spärras av med staket och markeras tydligt. Hänvisnings- och informationsskyltar sätts upp.
• Det kommer alltid finnas en öppen gångförbindelse på Nordenflychtsvägen, Elersvägen och Hjalmar Söderbergs Väg under arbetet.  Sträckningen kommer  ändras efter arbetets gång.
• Det kommer alltid finnas en öppen cykelbana på Nordenflychtsvägen.

Påverkan på bil- och bussvägar:

• Nordenflychtsvägen och Elersvägen kommer vara öppen för bil- och busstrafik, men sträckningen ändras och trafiken leds om efter arbetets gång.
• Det kommer inte vara möjligt att parkera eller stanna längs Nordenflychtsvägen.
• Hjalmar Söderbergs Väg kommer periodvis vara avstängd för biltrafik, start juni 2012.

• Trafikomläggning på Strandbergsgatan 27 augusti - 18 december 2012. Läs mer under "Relaterade länkar".

Om frågor vänligen kontakta
Torbjörn Engman, Exploateringskontoret
E-post torbjorn.engman@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 juni 2015