Full aktivitet vid samrådsmötet för Stadshagen

Publicerad
26 februari 2016 13:07
Ämne
Västra Kungsholmen

 /PageFiles/1155813/IMG_8504_600.jpg

Det var full aktivitet i Tekniska Nämndhuset då förslag till detaljplan presenterades vid ett samrådsmöte i form av Öppet hus den 18 februari.

En presentation av planförslaget och frågestund hölls i Hörsalen och eftersom Hörsalen blev fullsatt kunde en del av besökarna ta del av presentationen via livesändning i ett intilliggande rum. 

/PageFiles/1155813/IMG_8511_600.jpg

Planscher med planförslaget, utredningar, Projektets fysiska modell, filmer och 3D-modell samt möjligheten att ta sig en promenad genom nya Stadshagen med 3D-glasögon var några av de inslag som fanns tillgängliga för besökarna. Uppskattningsvis var det 140 personer som besökte samrådsmötet.

/PageFiles/1155813/IMG_8499-2_600.jpg

/PageFiles/1155813/DSC01191_600.jpg

Stadshagen är tänkt att utvecklas med 1900 bostäder, ny skola för cirka 650 elever, 5 förskolor och en ombyggnation av Stadshagens IP.  I området planeras även lokaler för kontor, vård och verksamheter. S:t Görans sjukhus ges stora utvecklingsmöjligheter.

Kommersiella verksamheter i husens bottenvåningar ska tillsammans med nya torg och parker bidra till ett mer levande område och ett ökat stadsliv. Parker och promenadstråk, naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet gångstråk genom området – en ”grön loop”.

Samrådet pågår till 2 mars 2016.

Läs mer om föreslagen bebyggelse i Stadshagen

Senast uppdaterad 26 februari 2016