Samråd för Arbetsstolen

Publicerad
16 december 2015 11:30
Senast ändrad
16 december 2015 11:57
Ämne
Västberga, Arbetsstolen
Områden
Hägersten-Liljeholmen

Perspektiv ovanifrån med planområdet Arbetsstolen 3 markerat med heldragen röd linje

I San Remo-bageriets gamla lokaler ligger Västberga Handelsplats vars tillfälliga bygglov har gått ut. 16 december 2015 – 3 februari 2016 pågår samråd om planändring för att bekräfta handelsverksamheten och för att stärka byggnadens kulturskydd.

Förslag till detaljplan

Sedan slutet av 1950-talet har det gamla San Remo-bageriet med sin silo varit ett landmärke och en betydelsefull entrébyggnad till Västberga industriområde. Trots att bageriverksamheten lades ner år 2006 och blev dagens handelsplats, Västberga Handel, har byggnaden behållit sin karaktär och kulturhistoriska värden. För att skydda byggnadens värde som exempel på svensk industriarkitektur och för att bekräfta dagens verksamhet som handelsplats har Stadsbyggnadskontoret upprättat ett planförslag om planändring.

I stadens översiktsplan Promenadstaden anges Västberga som ett industri- och terminalområde som staden vill utveckla och värna om i sin nuvarande funktion. Planförslaget innebär att handelsplatsen, med butiker som Coop Forum, Rusta och Sporthuset, kan fortsätta sin verksamhet i byggnaden trots att användningen inte helt stämmer överens med den planeringsinriktning som finns i översiktsplanen.

Dessutom stärker planförslaget byggnadens kulturhistoriska skydd med hjälp av skydds- och varsamhetsbestämmelser. De nya bestämmelserna innebär bland annat att den ursprungliga byggnaden inte kan få några till- eller påbyggnader och att det inte är tillåtet att använda vilka metoder eller material som helst när byggnaden ska bevaras och underhållas.

Planområde

Karta över Västberga med planområdet inringat i rött intill Södertäljevägen

Planområdet består av Västberga Handel och omfattar fastigheterna Arbetsstolen 3 och del av Västberga 1:1 i utkanten av Västberga industriområde. Fastigheterna kantas av Kontrollvägen i väst, Västbergavägen i norr och Elektravägen i öst. I närheten ligger Telefonplans tunnelbanestation och det finns ett antal busshållplatser nära planområdet, till exempel stannar buss 142 (Telefonplan–Älvsjö) och buss 161 (Liljeholmen–Bagarmossen) vid Kontrollvägen.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Läs också mer om planförslaget på projektsidan.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 16 december 2015–3 februari 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag kl 9–16, tisdag kl 9–18.30, onsdag–torsdag kl 9–16, fredag kl 10–15.

Senast uppdaterad 16 december 2015