Utbyggnad av skola i Vasastaden

Publicerad
29 juni 2015 14:12
Senast ändrad
13 juni 2016 08:18
Områden
Norrmalm

Fotokollage: flygbild över befintliga Rödabergsskolan med tillbyggnadsförslag vid sidan

Förslag till utökning av skolverksamheten på Rödabergsskolan, ny idrottshall och större skolgård visas nu på samråd fram till 28 augusti i lokal Fyrkanten i Tekniska nämndhuset.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär en utökning av befintlig skolverksamhet samt möjliggörande av en till ytan större skolgård med godkännda bullervärden. Inom planen ryms även en fullstor idrottshall, vilken är integrerad del i den nya skolbyggnaden.

Fastigheten har idag skolverksamhet för grundskola, från förskola till årskurs 9. Genom att utöka kapaciteten på Rödabergsskolan kommer skolan kunna ta en del av behovet inom stadsdelen, men även ta emot elever från Hagastaden. Även andra skolor i stadsdelen planerar att utöka sina kapaciteter rörande elevplatser.

Planområde

/PageFiles/1024841/planomrade.jpg

Fastigheten Flygmaskinen 2 är belägen på Upplandsgatan 100 på Norrmalm och planområdet är cirka 21 200 kvadratmeter.

Området omfattar utökning av befintlig användning skola och ändring av del av parkområde till skola, samt ett mindre område utmed Dannemoragatan där det kommer att vara fortsatt användning för en teknisk anläggning.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under tiden 29 juni 2015 – 28 augusti 2015 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.
Öppettider
måndag 9.00 – 16.00
tisdag 9.00 – 18.30
onsdag – torsdag 9.00 – 16.00
fredag 10.00 – 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag 18 augusti 2015, kl. 17 - 20 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Senast uppdaterad 13 juni 2016