Samråd om Tvärbana Norr, Kistagrenen

Publicerad
8 november 2015 21:30
Senast ändrad
8 november 2015 22:22
Ämne
Tvärbanans Kistagren
Områden
Bromma, Rinkeby-Kista

Visionsbild Tvärbana Norr Kistagrenen

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en utbyggnad av Tvärbana Norr Kistagrenen, med två spår samt fyra hållplatslägen, mellan Ulvsunda industriområde och Helenelund i Sollentuna kommun.

Den sträcka som samråds är sträckan Ulvsunda industriområde till Solvalla, samt Kistagången till väg E4, del av fastigheten Bällsta 9:1 m.fl. i stadsdelarna Ulvsunda industriområde, Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista.

Förslag till detaljplan samråds 9 november - 21 december 2015

Under samrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Ta del av förslag till detaljplan

Förslaget visas upp på följande platser under respektive kontors öppettider:
• Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen
• Biblioteket i Alvik, Gustavslundsvägen 26, 1 tr, Bromma
• Svenska kyrkans lokal i Annedal, Bällstavägen 44, Bromma
• Biblioteket i Kista, Kista Galleria, Kista
• Projektets sida i Bygg- och plantjänsten

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag   onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Välkommen till öppet hus

Samrådsmöte i form av Öppet hus kommer att hållas:
• 19 november kl. 17.00-19.00 på förskolan Pippi Långstrump 14, Pippi Långstrumps gata 14 i Annedal, Bromma
• 24 november kl. 17.00-19.00 på gymnasiet Stockholm Science & Innovation School, Borgarfjordsgatan 6C i Kista.

Lämna eventuella synpunkter

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast den 21 december 2015 till:
• stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
eller
• Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
 
Ange ärendets diarienummer: S-Dp 2014-07599

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 8 november 2015