Granskning av detaljplan - förlängning av tvärbanan till Kista

Publicerad
2 september 2016 15:30
Senast ändrad
6 september 2016 11:05
Ämne
Tvärbanans Kistagren
Områden
Bromma

Tvärbanans förlängning - Kistagrenen

Två stycken delområden för utbyggnad av Tvärbanans Kistagren i stadsdelarna Riksby, Bällsta och Bromsten, (Dp 2016-07368, och Dp 2016-07062) ställs ut för granskning under tiden 2016-08-31 - 2016-09-28. 

Planförslag 2016-07368 innebär att Tvärbanans Kistagren kan byggas ut med ett dubbelspår mellan Bromma blocks och Bromma flygplats samt med en hållplats vid Bromma flygplats.

Planförslag 2016-07062 innebär att en spårvägsbro med dubbelspår för Tvärbanans Kistagren kan uppföras mellan spårvägsbrons landfäste söder om Bällstaån och kommungränsen mot Sundbybergs stad.

Detaljplanen möjliggör även att en eventuell framtida hållplats kan placeras norr om Mälarbanan om en pendeltågsstation anläggs vid Solvalla.
En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har inte upprättats.

Planförslagen ställs ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider.

Planförslaget visas även på webbplatsen, www.stockholm.se/detaljplaner
Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen och ska senast 2016-09-28 ha inkommit till:

Stockholms Stadsbyggnadsnämnd
Registraturen Box 8314
104 20 Stockholm

Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. Inlämnade synpunkter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 6 september 2016