Tidig markreservation beslutad för Centrala Telefonplan, inklusive nya Tellus Towers

Publicerad
5 februari 2016 09:22
Senast ändrad
5 februari 2016 09:31
Ämne
Telefonplan

På exploateringsnämndens möte den 4 februari togs beslut om Tidig markreservation för bostäder, förskola och kommersiella ytor inom projektet Centrala Telefonplan (Midsommarkransen 1:1 och Västberga 1:1). Nya höga hus, kallat Tellus Towers, planeras vid Telefonplans tunnelbanestation.

centrala telefonplan

Visionsbild över Centrala Telefonplan med Tellus Towers, Wingårdhs arkiteketer

Projektet Centrala Telefonplan innehåller fyra nya kvarter. De omfattar en delvis överdäckning av tunnelbanan, bostäder, förskolor och lokaler. Totalt planeras ca 1500 lägenheter, åtta förskoleavdelningar, lokaler i bottenvåningarna, matvarubutik, cykelgarage, bussterminal och upprustad kvarterspark.

Ett särskilt utlåtande från majoriteten innehöll ett antal punkter att ta med i det vidare arbetet.

  • fler större lägenheter
  • kvalitativ förskolegård
  • åtgärder för att minska bilinnehavet
  • se över parkbristen
  • utreda en nordlig uppgång för tunnelbanan

Senast uppdaterad 5 februari 2016