Samråd för Timotejen 17 (Tellus Tower), 19 och 28 mm (The Brick) pågår

Publicerad
5 november 2014 08:39
Ämne
Telefonplan

Parallellt samråd genomförs för två detaljplaner; Timotejen 17 (Tellus Tower) och Timotejen 19 och 28 mm (The Brick). Tellus Tower innebär en hög byggnad om 75 våningar med ca 700 lägenheter med kommersiella lokaler i bottenvången samt en restaurang i byggnadens övre del. The Brick innehåller ca 1 050 lägenheter, tre förskolor, handel, kontor, lokaler för verksamheter samt en sopsugsanläggning.

/PageFiles/1017910/Wingårdhs_Fotomontage vy Svandammsparken_webb.jpg

Vy från Svandammsparken. Illustration: SSM/Wingårdhs

/PageFiles/1017910/Perspektiv 02_norra parktorget_webb.jpg

Radiusparken vid The Brick. Illustration: White arkitekter

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att hållas den 18 november kl. 17:00 - 20:00 i Ericssons fd lokaler vid Tellusborgsvägen 87, Telefonplan. En kortare presentation av förslagen kommer att hållas kl. 17.00 och 18.30. OBS att dessa tider är de korrekta.

Stadens Dialogpaviljong kommer att finnas framför Midsommargården i Telefonplan 13-15 november. Där kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter kring ärendet, samt andra projekt som pågår kring Telefonplan.

Planförslaget visas under tiden 2014-11-05 – 2014-12-19 i FYRKANTEN i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag - onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Planförslaget visas även på Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltningen på Telefonvägen 30 och på Midsommargården på Telefonvägen 20, de tider då lokalerna har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 19 december 2014 ha inkommit till:
 
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer, 2013-12715

Senast uppdaterad 15 juni 2015