Nya bostäder, förskolor och lokaler i Telefonplan på granskning

Publicerad
21 april 2016 10:37
Ämne
Telefonplan

Nya bostäder, förskolor, verksamhetslokaler, park och torg inom Ericssons fd kontors- och industriområde i Telefonplan är nu på granskning.

vy från norr The Brick

Visionsbild från nordöst från E4/E20, kvarter E-F. LM Ericssons fd
kontorsbyggnad i bakgrunden. Illustration: White Arkitekter

Detaljplan för The Brick (Timotejen 19 och 28 m.fl.) dp 2013-08755, ställs ut för granskning under tiden 20 april till 18 maj 2016.

Planen möjliggör att området invid E4/E20 omvandlas till bostäder med inslag av handel, service och hotell. Planförslaget innehåller ca 930 lägenheter, 10 förskoleavdelningar och en större livsmedelsbutik. Ett flertal verksamhetslokaler planeras i bottenvåningar mot gatorna. Två offentliga platser i form av en park och ett torg skapas.

Bebyggelsen är tät och varierad i höjd, från 2 till 13 våningar. Två nya offentliga platser tillskapas inom området, torget vid entrén till Tellusanläggningen (Ericssons fd kontorsbyggnad) samt en ny kvarterspark i områdets norra del.

Planen förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden i september 2016.

Området är en vidareutveckling av den omvandling som nu pågår kring Telefonplan.

Visionsbild nya Radiusparken, sett från nordväst. Illustratoin: White Arkitekter

Visionsbild nya Radiusparken, sett från nordväst. Illustration: White Arkitekter

Senast uppdaterad 21 april 2016