Lilla Tellus och Metronomen vid Telefonplan antagna av kommunfullmäktige

Publicerad
14 december 2016 08:59
Ämne
Telefonplan

Lilla Tellus (Timotejen 19, 28 mm) och Metronomen (Timotejen 17) vid Telefonplan antogs vid kommunfullmäktiges möte den 12 december.

Planerna för Lilla Tellus omfattar totalt ca 930 lägenheter, två förskolor, handel, kontor, lokaler för verksamheter. Förslaget omfattar ett tiotal nya byggnader samt LM Ericssons befintliga kontorsbyggnad som ges en ny användning.

Metronomen omfattar ca 175 nya bostäder i två byggnadskroppar. Dessa placeras på sådant sätt att de skapar en inramning av Radiusparken och gångfartsgatan som gränsar till planområdet.

lilla tellus telefonplan

Senast uppdaterad 14 december 2016