Dialog och möten vid Telefonplan

Publicerad
19 november 2014 14:30
Ämne
Telefonplan

Tre olika detaljplaner vid Telefonplan är på samråd. Under ett antal dagar i november fanns representanter från staden på plats för att diskutera och visa upp detaljplaneförslagen på öppna hus, i stadens dialogpaviljong och på visionspromenader.

De tre detaljplanerna är Telefonfabriken 1 (Designens hus), Timotejen 17 (Tellus Tower) och Timotejen 19 och 28 (The Brick). Designens hus är på samråd till och med 28 november, och Timotejen 17, 19 & 28 till och med 19 december.

/PageFiles/1017905/dialogpaviljongen1_tfnplan_webb.jpg

Stadens dialogpaviljong stod på torget framför Midsommargården torsdag-lördag 13-15 november.

På plats i dialogpaviljongen fanns representanter från Stockholms stad för att svara på frågor och diskutera detaljplaneförslagen. Besökarna kunde ta del av detaljplaneförslagen via planscher, digitala skärmar, blädderexemplar av planhandlingarna, kortversion att ta med hem och ett så kallat touch-bord med föreslagna byggnader inlagda i en 3D-karta. Frågorna handlade om allt från byggtider, parkering, parker och brist på parker till överdäckning av tunnelbanan som ingår i projektet Västberga 1:1 som planerar att gå ut på samråd andra kvartalet 2015.

/PageFiles/1017905/paviljong_bak_webb.jpg

Under lördagen hölls visionspromenader för respektive detaljplaneförslag Designens hus, samt Tellus Tower och The Brick. Promenaden för Designens hus lockade sju deltagare och promenaden för Tellus Tower och The Brick lockade 15 deltagare. Alla deltagarna var väldigt engagerade och ställde många frågor.

Den 13 november hölls ett öppet hus för Telefonfabriken 1 (Designens hus). Evenemanget lockade ett 20-tal personer som kunde ta del av detaljplaneförslaget och ställa frågor till representanter från staden.

/PageFiles/1017905/timotejerna_webb.jpg

Den 18 november hölls ett öppet hur för Timotejen 17 (Tellus Tower) och Timotejen 19 och 28 (The Brick). Under kvällen hölls även presentationer av detaljplaneförslagen vid två tillfällen. Evenemanget lockade ca 150 personer.

/PageFiles/1017905/presentation_webb.jpg

Totalt under dialogdagarna vid Telefonplan har uppskattningsvis ca 1 000 personer besökt Dialogpaviljongen, varit på öppet hus eller gått en visionspromenad.

Senast uppdaterad 15 juni 2015