Telefonfabriken 1 med Designens hus går på samråd

Publicerad
16 oktober 2014 09:49
Ämne
Telefonplan

Detaljplanens syfte är att möjligöra tre nya kvarter, innehållande ca 150 bostäder med verksamheter i bottenvåning, inom Telefonfabriken 1 vid Telefonplan.

/PageFiles/1017904/DH_front_webb.jpg

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att hållas den 13 november kl. 17:00 - 19:00 i Konferensanläggningen Kobran, Telefonvägen 30,
Telefonplan.

Stadens Dialogpaviljong kommer att finnas på torget vid Telefonplan 13-15 november. Där kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter kring ärendet, samt andra projekt som pågår kring Telefonplan.

/PageFiles/1017904/DH_kvarter_webb.jpg

Den nya bebyggelsen i 4-9 våningar ersätter en befintlig byggnad där Designens hus tidigare har inrymts. I planförslaget ingår även LM Ericssons väg som omgestaltas till stadsgata, platsen framför Telefonfabriken vars funktion som offentlig plats stärks, samt en förbättrad koppling till Tellusgången. En flexibel användning, där såväl bostäder som verksamhet kan inrymmas, föreslås för att på så sätt lägga grunden till en blandad och levande stad.

/PageFiles/1017904/DH_webb.jpg

Planförslaget visas under tiden 2014-10-14 – 2014-11-28 i FYRKANTEN i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag - onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Planförslaget visas även på Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltningen på Telefonvägen 30 och på Midsommargården på Telefonvägen 20, de tider då lokalerna har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 28 november 2014 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer, 2012-18230

Illustrationer: White arkitekter

Senast uppdaterad 15 juni 2015