Stort engagemang för Svedmyras parker

Publicerad
9 oktober 2014 15:26
Senast ändrad
9 oktober 2014 16:04
Ämne
Svedmyra

/Global/Bilder_nya/oppundaparken.jpg

Bättre belysning, en rejäl grillplats och fler bärbuskar. Det är några av de önskemål som kom in när Stockholms stad hade informationsmöten om två nya parkförslag i Svedmyra. Nu går exploateringskontoret och Farsta stadsdelsförvaltning igenom alla synpunkter och tar fram förslag till vilka av önskemålen som ska bli verklighet.

I samband med att de nya bostäderna i Svedmyra byggs, rustar staden upp och förbättrar parkerna i området. I september 2014 hölls informationsmöten om Oppundaparken, parkytorna vid t-banestationen och en ny lekplats nära Sotholmsvägen.

Engagemanget bland de ca 40 mötesdeltagarna var stort. Många önskar sig en ordentlig grillplats i Oppundaparken. Detta är något som staden redan nu har sagt att man kommer att ordna. Även önskemålen om bättre belysning, fler bärbuskar och att staden sparar den värdefulla vegetationen kommer staden att tillgodose. Däremot finns det inte utrymme för skateboardanläggning eller utomhuspool som några har på sin önskelista.

Många har synpunkter på träd och annan grönska i den lilla parken vid t-banan. Just nu är växtligheten lite vildvuxen tycker många. Staden kommer att anlita en arborist (trädspecialist) för att få hjälp med hur trädbeståndet kan utvecklas. Trevliga sittplatser i fina lägen är också något som staden kommer att ordna. Fontäner eller pool finns det inte utrymme eller resurser för. Däremot utreder vi om det går att anlägga en mindre vattenlek.

Flera av de andra önskemålen måste utredas vidare innan staden kan ta ställning till om de går att genomföra eller inte.

- Vi vill tacka deltagarna för stort engagemang och alla bra förslag och synpunkter. Vi kommer att göra vårt bästa för att skapa så trevliga och användbara parker som möjligt för Svedmyra-borna, säger Inger Åberg, landskapsarkitekt, exploateringskontoret.

Läs mer på projektets webbplats: stockholm.se/svedmyra

Senast uppdaterad 9 oktober 2014