Nu startar mark- och gatuarbeten i Svedmyra

Publicerad
28 augusti 2014 15:20
Ämne
Svedmyra
Områden
Farsta

 /PageFiles/816616/nya rondellen 1000_665 [2].jpg

I september 2014 påbörjar Stockholms stad förberedande mark- och gatuarbeten i Svedmyra. Under 2015 är det sedan dags för byggherrarna JM och Familjebostäder att bygga de 300 nya bostäder som planeras.

Staden har som mål att Svedmyra ska bli ett mer sammanhållet område med mer stadslik karaktär. Därför byggs de flesta av de 18 nya huskropparna utmed huvudgatan och rondellen blir mindre. Idag klyver huvudgatan området i två delar.

Den gamla förskolan Solgården ersätts med en ny förskola som byggs längs Enskedevägens västra sida, mer skyddad från trafik än idag.

I samband med att bostäderna byggs, förbättrar och bygger staden om Oppundaparken. Vi rustar också upp parkytorna vid Svedmyra tunnelbanestation och skapar en mindre lekplats nära Sotholmsvägen.

Läs mer på projektets webbplats: stockholm.se/svedmyra

Senast uppdaterad 28 augusti 2014