Välkommen på möten om de nya parkförslagen i Svedmyra

Publicerad
28 augusti 2014 14:57
Ämne
Svedmyra

 /PageFiles/816979/oppundaparken [3].jpg

I samband med att de nya bostäderna byggs i Svedmyra kommer staden att förbättra och bygga om Oppundaparken. Vi rustar också upp parkytorna vid Svedmyra T-banestation och skapar en mindre lekplats nära Sotholmsvägen.
Välkommen på möten där vi informerar om de nya parkförslagen och tar emot dina idéer på hur vi kan utveckla förslagen ytterligare.

Möte om Oppundaparken

Tid: tisdagen den 9 september kl. 17.30
Plats: Oppundaparken, utomhus

Idéförslag kommer att sättas upp i parken ca två veckor före mötet.

Möte om parkytorna vid T-banestationen och lekplatsen

Tid: tisdagen den 16 september kl. 18.00
Plats: Tallkrogsskolans matsal

Idéförslag kommer att sättas upp vid parkytan ca tre veckor före mötet.

Läs mer på projektets webbplats: stockholm.se/svedmyra

Senast uppdaterad 10 oktober 2014