Fortsatta mark- och gatuarbeten i Svedmyra

Publicerad
11 november 2014 15:36
Senast ändrad
12 november 2014 16:12
Ämne
Svedmyra

Stadens arbeten pågår i olika etapper fram till våren 2016. Vi är medvetna om det kan innebära störningar för dig som bor i området men hoppas att du har tålamod och överseende med det.  

Mark- och gatuarbetena är en förberedelse inför byggandet av de nya bostäderna i området. Under 2015 börjar Familjebostäder bygga sina ca 125 nya lägenheter. JM:s ca 180 nya lägenheter börjar byggas 2016.

 /PageFiles/878011/skiss utan beskrivning [1].jpg

Så här ser planeringen ut, i stora drag:

Det gula området på bilden visar var arbetena kommer att äga rum under perioden vecka 46 (2014) – vecka 28 (2015) och det gröna området under perioden vecka 28 (2015) – vecka 50 (2015).

I olika omgångar utförs schaktarbeten, sprängningar, trafikomläggningar, ledningsomläggningar och finplanering. I rondellen pågår det arbeten under i stort sett hela perioden. Under
2016 återstår mindre arbeten som t.ex. att återställa gator och annan allmän mark.

Det är företaget Ramböll som är byggledare och entreprenören Sveab som arbetsleder på plats, båda på uppdrag av Stockholms stad.

Läs mer om projektet på stockholm.se/svedmyra

Senast uppdaterad 12 november 2014