Samråd om 1000 nya lägenheter i Bromstens industriområde

Publicerad
15 februari 2016 10:25
Senast ändrad
15 februari 2016 11:03
Ämne
Spånga, Bromstensstaden
Områden
Spånga-Tensta

 Bild i 3D-miljö som visar ny bebyggelse

Arbete med detaljplan pågår för fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 i Bromsten. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Skogängsvägen blir det nya huvudstråket mellan Spånga och Bromsten där verksamheter i husens bottenvåningar bidrar till att skapa en trygg och levande stadsmiljö.

Förslag till detaljplan samråds 15 februari – 28 mars 2016
Under samrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Ta del av förslag till detaljplan

Förslaget visas upp på följande platser under respektive kontors öppettider:
• Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen
• Biblioteket i Spånga, Värsta allé 12 i Spånga centrum
• Stockholm.se/detaljplaner

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag - onsdag kl. 9.00 – 16.00, torsdag kl. 9.00 – 18.30, fredag kl. 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Välkommen till öppet hus

Samrådsmöte i form av Öppet hus kommer att hållas:
• 16 mars kl. 17-19 i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast den 28 mars 2016 till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
eller
• Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
 
Ange ärendets diarienummer S-Dp 2014-19911

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 15 februari 2016