Industribyggnad i Bromstens industriområde rivs

Publicerad
6 november 2015 11:19
Senast ändrad
6 november 2015 15:13
Ämne
Spånga, Bromstensstaden

Nu rivs en av stadens byggnad i korsningen Borghöjdsvägen och  Winqvist väg i Bromstens industriområde. Byggnaden är i dåligt skick.

På en av väggarna finns den kulturhistoriskt värdefulla grafittimålningen Fascinate från 1989 som ska restaureras och bevaras för eftervärlden.

En stödjande konstruktion kommer att sättas upp som stadgar upp väggen med grafittimålningen i samband med rivning av de andra väggarna samt som ett skydd för restaureringsarbetena av målningen.

Väggen med grafittimålningen kommer att bli ett fint inslag i den centrala parken som planeras inom det nya området Bromstensstaden.

Läs mer om Bromstensstaden

Senast uppdaterad 6 november 2015