Planarbete påbörjat för 600-800 bostäder i Bromsten

Publicerad
17 april 2015 15:25
Senast ändrad
18 april 2015 08:02
Ämne
Spånga, Bromstensstaden

/PageFiles/977700/gustav_633.jpg

 

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 26 mars 2015 beslutade nämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med detaljplan för kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 i Bromsten.

Området bedöms kunna innehålla cirka 600-800 bostäder och verksamhetslokaler

Staden beräknar att presentera ett förslag till detaljplan för andra förvaltningar, sakägare, allmänhet med flera under tredje/fjärde kvartalet 2015

Planarbetet för kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7  är en del i utvecklingen av Bromstensstaden.

Läs mer om kvarteret Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7

Ta del av beslut från stadsbyggnadsnämndens möte 26 mars 2015 (§ 008)

Senast uppdaterad 18 april 2015