Markundersökningar 21 mars - 30 maj

Publicerad
18 mars 2016 16:27
Ämne
Spånga, Bromstensstaden

Karta med markerat område där markundersökningar genomförs.

Stockholms stad utreder och planerar för byggnation av bostäder i Bromstens industriområde. I samband med detta planerar vi att bygga om gator och lägga om ledningar. Som en del i arbetet kommer Ramböll AB på uppdrag av Stockholms stad att utföra markundersökningar. Arbetet utförs under dagtid.

Vi kommer att behöva ta bort en del sly för att komma åt platserna där borrproverna ska tas. Vid borrning i marken är vibrationerna mycket små och dessa bedöms inte påverka byggnader och anläggningar. Framkomligheten kan tillfälligt vara begränsad.

Tack för visad hänsyn i trafiken när vi arbetar på vägen!

Kontakt:
Margareta Biberg, byggprojektledare
E-post: margareta.biberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 265 84.

Senast uppdaterad 18 mars 2016