Markundersökningar 17-28 november

Publicerad
14 november 2014 13:48
Senast ändrad
14 november 2014 14:15
Ämne
Spånga, Bromstensstaden
Områden
Spånga-Tensta

Stockholms stad utreder och planerar för byggnation av nya bostäder i området.

Som en del i utredningsarbetet kommer NCC på uppdrag av Stockholms stad att utföra markundersökningar längs Skogsängsvägen och Winquists Väg.

Syftet är att skaffa oss kännedom om markegenskaper och dess variationer inom området. Området där provgroparna görs kommer att spärras av en dag innan och läggs igen efter att provet genomförts för att slutligen asfalteras över.

Arbetet utförs under dagtid.

Kontakt: byggledare Jan Hellström, 010-476 68 08.  

Karta över Bromsten

Senast uppdaterad 14 november 2014