Detaljplan för kvarteret Tora m.fl. i Bromsten ställs ut

Publicerad
24 mars 2015 11:54
Senast ändrad
18 april 2015 07:33
Ämne
Spånga, Bromstensstaden
Områden
Spånga-Tensta
/PageFiles/977824/Etapp-1_633.jpg

Den 25 mars till 22 april 2015 ställs planförslaget för kvarteret Tora m.fl. ut.
Detaljplanen för Tora m.fl. syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 623 lägenheter i flerbostadshus, en centralt belägen park, en breddning av Spångaån samt en förskola om 8 avdelningar.

Var?

 Planförslaget ställs ut på följande platser:
• Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets öppettider.
• Stadsbyggnadskontorets webbplats www.stockholm.se/detaljplaner
  Diarienummer: S-DP-19226-54

Hur?

Eventuella synpunkter på förslaget kan lämnas dessa skriftligen och ska ha inkommit senast 22 april 2015 till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: S-DP-19226-54

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. Inlämnade synpunkter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 18 april 2015