Beslut om godkännande av detaljplan för kvarteret Tora m fl tas upp vid stadsbyggnadsnämndens möte den 5 november.

Publicerad
30 oktober 2015 10:32
Senast ändrad
30 oktober 2015 10:40
Ämne
Spånga, Bromstensstaden

/PageFiles/1085781/Bromsten_a_parken_633.jpg

Vid stadsbyggnadsnämnden möte den 5 november tar nämnden beslut om godkännande av detaljplanen för kvarteret Tora m.fl. som omfattar den första etappen i omvandlingen av Bromstens industriområde till en blandad och urban stadsbebyggelse med levande bottenvåningar.

 

I detaljplanen föreslås byggnation av 623 lägenheter, lokaler för centrumändamål och förskola samt anordning av gator, parker, Spångaåns vattenrum, teknisk infrastruktur och andra allmänna anläggningar.

 

Detaljplanen för kvarteret Tora m fl kommer därefter att tas upp i kommunfullmäktige för ett beslut, förutsatt att stadsbyggnadsnämnden antar planen.

Ta del av föredragningslistan 

Senast uppdaterad 30 oktober 2015