Nya bostäder vid Folkparksvägen i Solberga

Publicerad
15 december 2015 09:00
Senast ändrad
15 december 2015 10:21
Ämne
Solberga
Områden
Älvsjö

Karta över Solberga med planområdet inritat.

Nu går startskottet för 200 nya lägenheter vid Folkparksvägen i Solberga. Den 10 december 2015 fattade staden beslut om markanvisning till Stockholmshem. Ungefär 80 av lägenheterna blir så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att få fram snabba bostäder till rimliga hyror.

Det beslut som nu har tagits är det första i en större satsning i området. Totalt vill staden förtäta med 500 - 1 000 lägenheter. Tanken är, förutom att bygga fler bostäder, att skapa mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas underlag för bättre service och större butiksutbud.

Planeringen och byggandet kommer att ske i olika etapper. Arbetet med detaljplanen för Stockholmshusen (80 lägenheter) startar nu och beräknas pågå i ca 18 månader. Byggstarten blir 2017 och första inflyttning 2018. Samråd om detaljplanen blir våren/sommaren 2015.

Detaljplanen för den andra etappen där de 120 hyreslägenheterna ingår startar 2016. Ytterligare etapper kommer att påbörjas efterhand.

Kontaktpersoner

Nina Morling, projektledare, exploateringskontoret
08-508 265 20, nina.morling@stockholm.se

Sofia Landberg, planhandläggare, stadsbyggnadskontoret
08-508 272 32, sofia.landberg@stockholm.se

Helena Lombrink, kommunikatör, exploateringskontoret
08-508 266 11, helena.lombrink@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 december 2015