Utredningsarbetet har börjat

Publicerad
18 april 2012 15:32
Ämne
Söderstaden

Planeringen av Slakthusområdet är omfattande och kommer att ta lång tid. För närvarande befinner projektet sig i en uppstartsfas där arbetet organiseras och förutsättningarna utreds. Hösten 2013 planeras ett programförslag för Slakthusområdet vara färdigt för allmänheten att ta ställning till. 

Utredningsbeslut för Slakthusområdet hittar du här

Ärendet på stadsbyggnadskontorets webbplats

Ärendet i fastighetsnämnden

 

Senast uppdaterad 15 juni 2015