Utredning om modernisering av Globen klar

Publicerad
13 december 2016 15:04
Ämne
Söderstaden

SGA Fastigheter AB har fått i uppdrag av Stockholms stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena och Annexet till en modern evenemangsarena.

I utredningen beskrivs ett omfattande renoveringsbehov avseende Ericsson Globe. Dessutom föreslås en modernisering till dagens arenastandard. En rivning av Hovet förutsätts, vilket innebär att stora delar av verksamheten flyttas in i Ericsson Globe.

Globen Söderstaden

Senast uppdaterad 13 december 2016