Utbyggd tunnelbana till Söderstaden

Publicerad
14 november 2013 11:16
Ämne
Söderstaden

Fyra nya tunnelbanesträckningar och 78.000 nya bostäder i Stockholms län, det är resultatet av en överenskommelse mellan Stockholms stad, Nacka, kommun, Solna stad, Järfälla kommun, Stockholms läns landsting och regeringens förhandlare.

Befolkningen i Stockholms län växer med cirka 35.000 personer per år och väntas ha 2,6 miljoner invånare 2030. Här finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt.
På uppdrag av regeringen har utredare tittat på hur en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm kan göras för att se till att regionen kan fortsätta att växa även i framtiden. Förslaget har utformats för att möjliggöra ett stort antal nya bostäder i regionen.

Förslaget är för Söderstadens del mycket positivt och är helt i linje med områdets vision om att binda ihop stadsdelar och bli mer tillgängligt. Förslaget innebär ökad kapacitet i form av tätare turer och att både blå och gröna linjen kommer att passera området. Detta genom att dagens Hagsätragren kopplas bort från det gröna systemet och i stället kopplas på det blå via en ny tunnelbanesträckning över Södra Hammarbyhamnen och söder vidare till Kungsträdgården. Det ger i sin tur förutsättningar för att öka antalet turer på kvarvarande gröna linjer mot Farsta och Skarpnäck.

Läs mer om förslaget stockholmsforhandlingen.se

Senast uppdaterad 15 juni 2015