Stort intresse för Slakthusområdets samråd

Publicerad
13 januari 2016 15:36
Ämne
Söderstaden

Programförslaget om Slakthusområdet väckte ett stort intresse på öppet hus den 12 januari. Det är det första programförslaget inom Söderstaden.

öppet hus Slakthusområdet

På plats under kvällen fanns representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret. Även FUT, förvaltning för utbyggd tunnelbana, fanns på plats för att informera och ta emot frågor.

öppet hus Slakthusområdet

Mellan klockan 16 och 20 kunde intresserade ta del av programförlaget via blädderexemplar, planscher och en fysisk modell över området. Det bjöds på tilltugg från lokala handlare i området. Frågorna var många och handlade om allt från parkering och höjd på husen till förskolegårdar och bevarande av befintliga byggnader.

öppet hus Slakthusområdet

Totalt kom över 300 personer på samrådsmötet, som hölls som ett öppet hus. Övriga aktiviteter under samrådstiden är en historisk promenad och en framtidspromenad som hålls i området den 16 januari, och dialogworkshopar som hålls den 19 respektive 21 januari. Läs mer under Dialog/samråd.

Senast uppdaterad 13 januari 2016