Samråd för Slakthusområdet startar

Publicerad
4 december 2015 09:13
Ämne
Söderstaden

Den 8 december till 1 februari är det samråd om programförslaget för Slakthusområdet. Under den perioden erbjuds flera aktiviteter där du kan ta del av information, diskutera och lämna synpunker.

Slakthusområdet Söderstaden

Vy över ett framtida kvarter med fickpark och gemensam gata. Illustration David Wiberg

Områdets tradition och historik är en viktig utgångspunkt och tas till vara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang. Totalt omfattar samrådsförslaget 3 000-4 000 nya bostäder och mer än 100 000 m2 BTA bevarade lokaler. Stadsbyggnadskontorets programförslag utgör grund för ett fortsatt arbete med Slakthusområdet som kommer pågå under flera år. Den nya stadsdelen beräknas vara fullt utbyggd år 2030.

Samrådsmöte - öppet hus

Tisdag 12 januari kl. 16-20 är det samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget. Projektgruppen för Slakthusområdet finns på plats hela kvällen. Plats: Foajén Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, Slakthusområdet (T-bana Globen)

Dialogworkshop

Den 19 och 21 januari kl. 18.30-20.30 är du välkommen på dialogworkshop om Slakthusområdets utveckling. Kvällen består av presentation och grupparbete. Barnvakt finns på plats vid föranmälan. Antalet deltagare är begränsat. Anmäl ditt intresse till ett datum ovan. Anmäl även ev. antal barn och deras ålder. soderstaden@stockholm.se Plats: Hörsalen Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, Slakthusområdet (T-bana Globen)

Promenader

Lördag 16 januari kl. 12 och 13 hålls promenader i Slakthusområdet på ca 45 min. Anmälan på plats. Kl. 12 leder stadsmuseet en historisk promenad. Kl. 13 leder stadsbyggnadskontoret en framtidspromenad
Plats: Samling vid stora skylten Slakthusområdet på Hallvägen vid Slakthusplan

Utställning

Under hela samrådsperioden kan du titta på utställningen om programförslaget. Platser: Foajén i Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, Slakthus- området (T-bana Globen) öppet vardagar 8-17, och utställningshallen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. ordinarie öppettider

Synpunker

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 1 februari 2016 till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
eller
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange diarienummer 2010-20437

Programhandlingar för Slakthusområdet läggs upp i Plan- och byggtjänsten vid samrådstidens start.

Senast uppdaterad 10 december 2015