Nu startar samrådet om Södra Skanstull

Publicerad
1 september 2016 11:14
Senast ändrad
1 september 2016 11:19
Ämne
Söderstaden
Områden
Södermalm

Visionsbild av nya gatan Diagonalen.

Stockholms stad föreslår en helt ny stadsdel under broarna vid Södra Skanstull. Här planeras ca 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen stärker kopplingarna mellan Södermalm och närförort. Den 1 september - 27 oktober 2016 är det samråd om förslaget. Den 10 september kl. 10-16 är du välkommen på öppet hus. Plats: tält vid Eriksdalsbadets utegym, Hammarby Slussväg 20.

– Ytorna under broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med gröna torg och stor variation, säger Ewa Wåhlin, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Utredningar om Södra Skanstull har pågått under flera år. Projektet syftar framför allt till att skapa möjlighet för fler bostäder och verksamheter, men är också en viktig del i arbetet med att koppla ihop Södermalm med övriga Söderstaden – det vill säga Gullmarsplan och Slakthusområdet.

– Vi vill skapa en levande och varierad stadsdel med bostäder, verksamheter, butiker, kultur och idrott. Det ska bli enklare, tryggare och mer attraktivt att ta sig mellan de olika områdena, säger Ewa Wåhlin.

Utvecklingen av Södra Skanstull påverkar inte bara de närboende. Verksamheter som finns där i dag (till exempel Eriksdalsbadet) har besökare från hela Stockholm, många människor arbetar i området och många Söderbor använder parkerna och strandpromenaden på fritiden.

– En viktig del av programförslaget är utveckling av strandpromenaden, där planerar vi två nya parker vid vattnet. Och det kommer att bli smidigare att promenera längs vattnet hela vägen, säger Ewa Wåhlin.

Programförslaget i korthet

  • Cirka 750 bostäder.
  • Lokaler för kontor, butiker, hotell, kultur, restauranger med mera.
  • Flera nya torg och små gröna ytor.
  • Utvecklad strandpromenad och två nya parker vid vattnet. 
  • Gång- och cykelvägar som gör det lättare att ta sig till olika delar av området, och tryggare.
  • Förbättrad kollektivtrafik: busstrafik, framtida båthållplats, genväg till t-banan.

Öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls lördagen den 10 september kl. 10-16.
Plats: tält vid Eriksdalsbadets utegym, Hammarby Slussväg 20.

Senast uppdaterad 1 september 2016