Den första markanvisningstävlingen igång för Slakthusområdet

Publicerad
3 april 2017 10:00
Ämne
Söderstaden

Slakthusområdet första etappen

Nu drar den första markanvisningstävlingen igång för Slakthusområdet. Tävlingen omfattar ett kvarter med ca 120 bostäder i flerbostadshus och eventuellt stadsradhus i form av bostadsrätter. Tävlingen pågår 31 mars till 23 april.

Markanvisningstävling för del av första etappen i Slakthusområdet.

Slakthusområdets utveckling

Slakthusområdet ska bli en ny stadsdel i Söderort med ca 4 000 nya bostäder för ungefär 9 000 invånare samt ca 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Området ska omvandlas från dagens industrianvändning till ett blandat område med bostäder, kontor, verksamheter och handel. Delar av verksamheterna i området kommer att flytta till det nya livsmedelscentrumet som planeras att byggas i Larsboda.

Området har goda kommunikationer. Ny tunnelbanestation kommer att anläggas inom området och i anslutning till området finns även en tvärbanestation och flera busslinjer. Stadsdelen ska vara tät och urban med stora variationer i skala, volym och material. De kulturhistoriska värdena i området skall bevaras och utvecklas vidare för att ge området en unik karaktär med en blandning av gammalt och nytt.

Slakthusområdet på Stockholm växer.

Första etappen

Markanvisningar av områdets första etapp sker under 2017. Etappen kommer att bestå av kvarter för bostäder, skolor och idrottshall. Ett kvarter kommer att bestå av skola med skolgård. I tre av fastighetskontorets befintliga byggnader utreds möjligheten att etablera en gymnasieskola. Det finns även behov av offentliga lokaler för förskolor etc.

 

Senast uppdaterad 10 april 2017