Inriktningsbeslut om Larsboda livsmedelscentrum godkänt av kommunfullmäktige

Publicerad
27 januari 2016 08:35
Ämne
Söderstaden

Den 25e januari godkände kommunfullmäktige inriktningsbeslutet om Larsboda livsmedelscentrum. Beslutet är ett viktigt led i att kunna förverkliga planerna på Slakthusområdet, som en blandad stadsdel med bostäder, handel, service och kultur.

larsboda

Larsboda ligger i Farsta, 7 km söder om Slakthusområdet. Här planerar staden att uppföra lokaler om cirka 35 000 kvadratmeter produktionsyta, med möjlighet till expansion. Företagarna deltar i dialogen om hur området ska utformas och samtliga livsmedelsföretag som hyr lokaler av Stockholms stad har tecknat en avsiktsförklaring om att flytta till Larsboda. I och med beslutet kan planering av området och lokalerna nu gå in i ett än mer detaljerat skede och hyresförhandlingar starta. Beslut om genomförande fattas preliminärt i slutet av 2016.

Området kommer att utformas till ett modernt, flexibelt och hållbart livsmedelscentrum, som är ledande inom samverkan, innovation och hållbarhet. Lokalerna utformas flexibelt för att kunna erbjuda möjlighet till en framtida expansion eller för att lokalerna ska kunna anpassas till ny teknik och nya maskiner. Preliminär inflyttning 2019/2020.

Preliminär tidplan

2016 Arbete med trafiklösningar, till och från Larsboda livsmedelscentrum

2016 Detaljplanearbete för trafiklösningen

2016 Genomförandebeslut i fastighetsnämnden

2017 Byggstart

2019 Etappvis inflyttning i nya lokaler

Senast uppdaterad 27 januari 2016