Godkänt program och inriktningsbeslut för Slakthusområdet

Publicerad
6 februari 2017 10:25
Ämne
Söderstaden

Den 2 februari godkände stadsbyggnadsnämnden programhandlingen för Slakthusområdet. Samtidigt tog exploateringsnämnden inriktningsbeslut för arbete med kommande detaljplaner.

Programmet var på samråd december 2015 till februari 2016. Syftet med projektet är att skapa en ny stadsdel i söderort med 3 900-4 200 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Området ska omvandlas från dagens industriområde till en levande urban stadsdel där bostäder, kontor, verksamheter och handel samspelar. Delar av befintliga verksamheter som inte går att kombinera med bostäder kommer att flytta till Stockholms nya livsmedelscentrum som planeras att byggas i Larsboda.

Strukturplan Slakthusområdet

Illustration programområde Slakthusområdet.

I området planeras för ca 70 förskoleavdelningar, en ny grundskola F-9 för ca 900 barn, en idrottshall och eventuellt även en gymnasieskola. En ny tunnelbanestation med två nya entréer planeras i området. Den nya stationen blir blå linje och ersätter de befintliga stationerna Globen och Enskede gård. De kulturhistoriska värdena i området ska bevaras och utvecklas för att ge området en unik karaktär med en blandning av gammalt och nytt.

Genomförandet av Slakthusområdet kommer att ske etappvis där etapperna startas upp ungefär en per år eller vartannat år. Etapperna kommer att innehålla mellan 200–700 bostäder. Den första markanvisningen planeras i tredje kvartalet 2017 och arbetet med den första detaljplanen kan starta under 2017. I den första detaljplanen ingår 500–700 bostäder, en skola, en idrottshall och förskolor.

Anläggandet av tunnelbanan kommer att pågå mellan 2019 och 2025 och genomförs av FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana). Byggstart i Slakthusområdet kan börjas under 2019/2020, och flytt av verksamheter till Larsboda under 2021. Första inflyttning i Slakthusområdet beräknas kunna ske tidigast 2022 och hela området beräknas vara klart ca 2030.

Senast uppdaterad 6 februari 2017