Beslut fattat om genomförande av Stockholms livsmedelscentrum

Publicerad
1 februari 2017 14:24
Ämne
Söderstaden

Den 31 januari 2017 tog fastighetsnämnden beslut om genomförande av Stockholms livsmedelscentrum i Larsboda. Här kommer företag som lämnar Slakthusområdet att erbjudas nya, moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för livsmedelsproduktion.

larsboda livsmedelscenter

Visionsbild Stockholms livsmedelscentrum Larsboda, Cederwall arkitekter.

Området i Larsboda ska initialt ge plats åt ett tjugotal företag. På sikt kan området fortsätta att exploateras. I beslutet ingår att en ny väg byggs från Nynäsvägen till Perstorpsvägen. Beslut i kommunfullmäktige beräknas till våren 2017. Byggstart är planerad till år 2019, vid 65 procents uthyrningsgrad. Inflyttning sker etappvis från 2021.

De nya lokalerna kommer att vara anpassade för dagens livsmedelsproduktion. Arbetet i lokalerna kommer att kunna effektiviseras och arbetsmiljön blir bättre. De nya lokalerna byggs med höga krav för att uppnå stadens klimatmål. Livsmedelsindustrin är en energikrävande verksamhet och därför kommer vi att titta på innovativa lösningar för att återvinna energi. Ambitionen är att byggnaderna ska miljöcertifieras.

Senast uppdaterad 1 februari 2017