Återkoppling från dialogworkshoppar om Slakthusområdet

Publicerad
2 maj 2016 14:45
Ämne
Söderstaden

Den 19 och 21 januari hölls dialogworkshoppar om Slakthusområdets utveckling.

Kvällen bestod av presentation och workshop i mindre grupper kring ett antal givna frågeställningar. Deltagarna fick berätta, diskutera och använda klisterlappar och post-it lappar för att tydliggöra sina svar. Totalt deltog 45 personer vid de två dialogtillfällena. Anmälan var öppen för alla intresserade. Diskussionerna dokumenterades i en rapport och två bilagor som återkopplades till alla deltagarna.

Dialogworkshopparna gav värdefull kunskap till projektet och prioriterade frågor har identifierats. I möjligaste mån kommer synpunkterna och förslagen tas med in i vidare arbete med genomförande av området. Huvuddragen av resultaten från workshopparna kommer redovisas i samrådsredogörelsen. De frågor som berör andra förvaltningar och aktörer kommer att kommuniceras vidare.

dialogworkshop slakthusområdet

Dokumentation från dialogworkshoppar, april 2016, White arkitekter

Senast uppdaterad 2 maj 2016