Arbetet med att rusta upp och utveckla Stadsmuseet återupptas

Publicerad
11 februari 2016 14:05
Ämne
Södermalm, Stadsmuseet

Stadsmuseet. Foto: Lennart JohanssonStadsmuseet Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Fastighetsnämnden och kulturnämnden har fattat ett reviderat genomförandebeslut om Stadsmuseet. Därför kan vi återuppta arbetet med att rusta upp och utveckla byggnaden.

Stadsmuseet har redan stängt för allmänheten, men museets verksamhet pågår som vanligt, fast på andra platser i staden. På Stadsmuseets egen webbplats finns information om var du hittar vilken verksamhet.
Stadsmuseets webbplats

Stadsmuseet uppfördes under sent 1600-tal och har byggnadsminnesförklarats. De höga kulturhistoriska värdena har visat sig kräva fler speciallösningar ur antikvariskt hänseende. Mer information om renoveringen och utvecklingen av museet finns på projektwebben.
Projektwebb Stadsmuseet

Senast uppdaterad 11 februari 2016