Samråd om 132 nya lägenheter på Södermalm

Publicerad
10 maj 2016 13:50
Ämne
Södermalm, Sandbacken
Områden
Södermalm

Vy från östra delen av Tjärhovsgatan med föreslagna förändringar.Bild: Ripellino Arkitekter Vy från östra delen av Tjärhovsgatan med föreslagna förändringar. Bild: Ripellino Arkitekter

Nu pågår samråd om möjligheten att skapa 132 nya lägenheter genom en ändring i gällande detaljplan vid Tjärhovsgatan och Renstiernas Gata. Välkommen på öppet hus om förslaget tisdagen 24 maj i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som gör det möjligt att skapa 132 nya lägenheter fördelat på tre byggnader i korsningen mellan Tjärhovsgatan och Renstiernas Gata på Södermalm. Planförslaget innebär att fastigheternas användning behöver ändras från småindustriändamål till bostäder, kontor och verksamhetslokaler.

Idag ligger en byggnad på fastigheten Sandbacken Mindre 38 och en på Sandbacken Mindre 39. På Sandbacken Mindre 38 ligger en byggnad med en huvuddel och en gårdsdel. Enligt planförslaget blir det möjligt att skapa 65 lägenheter genom att bygga på husen med en respektive två våningar. Byggnaden på Sandbacken Mindre 39 är en L-formad byggnad med överbyggd gård mot norr. Byggnaden kan få runt 45 lägenheter om taket höjs så att vindsplanen kan rymma bostäder. 

Planen gör det dessutom möjligt att bygga ett sju våningar högt bostadshus med 22 lägenheter i direkt anslutning till den befintliga byggnaden på Sandbacken Mindre 39. Huset kommer att placeras så att södersol släpps in på den nya upplyfta gården.

För de tre byggnadernas bottenvåningar planeras lokaler för handel, restaurang- och caféverksamhet och service.

Vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre med föreslagna förändringarna.Bild: Ripellino ArkitekterVy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre med föreslagna förändringarna. Bild: Ripellino Arkitekter.

Skiss av husen. Bild: Arkitekter Svanström ScherrerSandbacken Mindre. Illustration: Arkitekter Svanström Scherrer

Skiss av husen. Bild: Arkitekter Svanström ScherrerSandbacken Mindre. Illustration: Arkitekter Svanström Scherrer

Planområde

Karta där planområdet är inringat i rött vid korsningen Tjärhovsgatan och Renstiernas Gata

Planområdet ligger i korsningen mellan Tjärhovsgatan och Renstiernas Gata i nordöstra delen av Södermalm. Planområdet består av fastigheterna Sandbacken Mindre 38, 39 och samfällighet Sandbacken Mindre s:44.

I närheten av planområdet finns ett brett utbud av butiker, service och restauranger. En busshållplats ligger i direkt anslutning till Sandbacken Mindre 38 vid Renstiernas Gata, och fem minuter bort ligger tunnelbanestationen Medborgarplatsen.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Handlingar i Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 10 maj–20 juni i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 09.00–16.00, tisdag klockan 09.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 09.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00.

Förslaget visas också på stadsbyggnadskontorets webbsida: www.stockholm.se/detaljplaner

Välkommen på samrådsmöte

Tisdagen den 24 maj klockan 17.00–19.00 håller vi samrådsmöte i form av öppet hus i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset.

Senast uppdaterad 10 maj 2016