Medborgarhuset ska renoveras och utvecklas 2016-2019

Publicerad
20 juni 2016 13:00
Ämne
Södermalm, Medborgarhuset

Medborgarhuset. Foto: Lennart JohanssonMedborgarhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Medborgarhuset på Södermalm. Projektet ska göra Medborgarhuset till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Nu i sommar stänger verksamheterna och under hösten påbörjar vi arbetet med upprustningen och utvecklingen.

Den 23 juni 2016 stänger Forsgrenska badet och gymnastikhallen. Besökare hänvisas till andra bad- och idrottsanläggningar i staden. Även Tranströmerbiblioteket stänger i juni. Den 1 september öppnar de en filial i Söderhallarna.

En del av Kulturskolan har redan flyttat till Söderhallarna. Deras teater- och dansverksamheten kommer flytta till en ny paviljong på Allhelgonagatan 4, vid Allahelgonakyrkan. Verksamheten öppnar i december 2016.

Sensus studieförbund och de flesta restaurangerna stänger vid årsskiftet 2016/2017. Ersättningslokaler, i de fall det är aktuellt, är ännu inte klara.

Projektwebb: Medborgarhuset

Senast uppdaterad 20 juni 2016