Medborgarhuset blir en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats

Publicerad
18 februari 2016 12:24
Ämne
Södermalm, Medborgarhuset

Medborgarhuset södra fasaden. Nyrens ArkitektkontorMedborgarhuset södra fasaden. Nyréns Arkitektkontor

Nu har kulturnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden beslutat om upprustning och utveckling av Medborgarhuset. Projektet kan på ett positivt sätt bidra till utvecklingen i hela närområdet runt Medborgarplatsen.

Även fortsättningsvis kommer inriktningen på verksamheten att vara ”kropp, själ och bildning”, enligt det ursprungliga konceptet för huset.

Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige under våren.

Medborgarhuset

Senast uppdaterad 18 februari 2016