Beslut om att utveckla och rusta upp Medborgarhuset

Publicerad
28 april 2016 10:00
Ämne
Södermalm, Medborgarhuset

Medborgarhuset. Foto: Lennart JohanssonMedborgarhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Nu har kommunfullmäktige fattat det sista och avgörande beslutet om att utveckla och rusta upp Medborgarhuset. Flera av verksamheterna stänger eller flyttar till sommaren. Därefter börjar vi under hösten med arbeten i huset.

Medborgarhuset ska bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats och kan på ett positivt sätt bidra till utvecklingen i hela närområdet runt Medborgarplatsen. Inriktningen på verksamheten kommer även fortsättningsvis att vara ”kropp, själ och bildning”, enligt det ursprungliga konceptet för huset.

Medborgarhuset byggdes 1939 och har idag stora renoverings- och utvecklingsbehov. Det finns exempelvis ingen gemensam entré till huset och det går inte att röra sig mellan olika verksamheter inom byggnaden. Byggnadens utformning skapar också en upplevd barriär i kontakten med Medborgarplatsen. De kommunala verksamheter som finns i huset idag behöver också få mer ändamålsenliga och i vissa fall större lokaler för att kunna ta emot fler besökare. Det gäller till exempel biblioteket, Kulturskolan och Forsgrenska badet. Medborgarhuset har också behov av fler allmänna ytor och nya funktioner som exempelvis ett café.

Håll utkik på projektwebben för Medborgarhuset om mer information och bilder.

Projektwebb: Medborgarhuset

Senast uppdaterad 28 april 2016