Cykelgarage och hyresrätter på Södermalm

Publicerad
30 januari 2015 10:23
Senast ändrad
30 januari 2015 10:29
Ämne
Södermalm, Bergsgruvans park
Områden
Södermalm

/PageFiles/925129/cykelparkering2.jpg

Nära Södra Station, vid Bergsgruvans park, planerar staden och Wallenstam AB för ett grönt projekt med 57 nya hyresrätter och ett stort cykelgarage för 700 cyklar. Den 29 januari beslutade Stockholms stad om markanvisning till Wallenstam AB. Nästa steg blir att ta fram en detaljplan för området.

Med det nya projektet hoppas staden kunna förverkliga de planer som sedan länge finns på ett större cykelgarage vid Södra Station. Förhoppningen är att det i framtiden ska finnas cykelgarage vid alla de tre nya stationerna längs Citybanan för att underlätta pendling och minska bilåkandet.

Projektet har som mål att bli så grönt som möjligt. Det innebär bland annat att det i princip inte kommer att byggas några bilparkeringar alls. Närheten till kollektivtrafik gör att det inte finns så stort behov av bil. Projektet ska utreda om det går att införa en bilpool eller ett system med hyr- eller lådcyklar.

Den mark där garaget och bostäderna ska byggas är idag en dåligt planerad och outnyttjad del av parken. Staden kommer därför att se över hela parken och bland annat förbättra cykelvägarna till och från det nya garaget.

Staden välkomnar Wallenstams förslag om nya hyresrätter. De senaste åren har det skett många bostadsrättsombildningar i området och det börjar nu råda brist på hyresrätter.

Nästa steg i projektet är att ta fram en detaljplan för området.

Läs mer på projektets webbsida.

Senast uppdaterad 30 januari 2015