En bit av Götgatan enkelriktas

Publicerad
20 april 2016 16:37
Ämne
Slussen

Myller av människor, bilar och cyklister längst med GötgatanFoto: Lennart Johansson

Brukar du köra bil via Götgatan och Söderledstunneln? OBS. Med anledning av Eurovision har datumet skjutits upp. Den 16 maj kommer en bit av Götgatan att enkelriktas för att säkra bussarnas framkomlighet. Enbart norrgående trafik får köra på Götgatan mellan Folkungagatan och infarten till Söderledstunneln. Cykeltrafiken berörs inte av denna ändring.

För att säkra framkomligheten för bussar kommer Götgatan att enkelriktas från Folkungagatan till Noe Arks gränd (infarten till Söderledstunneln). Kommer du från Högbergsgatan kan du inte svänga ner på Götgatan mot Söderledstunneln där det blir förbud för motorfordonstrafik, undantaget transporter till fastigheterna.

Förberedande arbeten inför trafikomläggningen

Till sommaren sker en stor trafikomläggning. Detta innebär att innerstadsbussarna, som vanligen åker Katarinavägen, åker via Folkungagatan och Medborgarplatsen istället. Det innebär att cirka 100 bussar i timmen kommer att trafikera sträckan under högtrafik. Det ställer stora krav på framkomligheten och förberedande arbeten behöver göras vid speciellt Medborgarplatsen. Därav denna lösning med enkelriktning på Götgatan.

Senast uppdaterad 4 maj 2016