Avlysning av vattenområde runt Slussen

Publicerad
26 maj 2016 16:26
Ämne
Slussen

Från och med första juni 2016 är ett större vattenområde runt Slussen avlyst, det vill säga att det är förbjudet att vistas där. Inom området sker arbeten längs med kajerna och ute i vattnet. Det kommer byggas en ny huvudbro, gång-och cykelbro, lågbroar, avtappningskanaler och erosionsskydd. Alla dessa arbeten kommer ske i vattnet och för din egen säkerhet är därför detta område avlyst. Avlysningsområdet börjar vid centralbron och fortsätter en bit ut i Saltsjön, se karta. Förbudet gäller fram till 2021.

Karta som visar avlyst vattenområde runt Slussen

Diarienummer för beslut: E2016-01064-1

Senast uppdaterad 15 juni 2016