Artikelserie del 3 - Kollektivtrafiken i Slussen

Publicerad
10 februari 2016 14:32
Ämne
Slussen

Busstrafik vid Slussen med vackert väder, människor och myller.Foto: Dieter Stöpfgeshoff

I denna artikelserie visar vi upp Stockholms stads arbete i stort. Vi skriver om hur Slussen på olika sätt hänger samman med övergripande strategiska satsningar. Vi skriver även om andra myndigheters arbete för att skapa ett Stockholm anpassat till framtidens behov och krav samt vilken roll Slussen har i deras arbete.

Mellan år 2010 och 2020 beräknas befolkningen i Stockholms län öka med 350 000 personer. Varje dag reser fler än 780 000 med kollektivtrafiken och cirka 300 000 av dessa passerar Slussen. Det kommer att ställas stora krav på kollektivtrafikens funktioner för att det ska fungera så smidigt som möjligt, både under och efter byggtiden.

Övergripande ansvar för kollektivtrafiken

Stockholms läns landsting (SLL) har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker länet ska ha tillgång till en pålitlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen inom landstinget har det övergripande ansvaret för Storstockholms lokaltrafik (SL). Själva trafiken drivs i sin tur av företag som trafikförvaltningen har upphandlat.

Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet med resenärerna.

Några projekt som Trafikförvaltningen ansvarar för är bland annat upprustningen av Saltsjöbanan och Söderströmsbron, tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan. Dessa projekt genomförs för att modernisera kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken under byggtiden

För att hantera ombyggnaden av Slussen har Trafikförvaltningen och SL ett internt projektteam. Tillsammans med upphandlade entreprenörer ansvarar de för att kollektivtrafiken fungerar så effektivt som möjligt under hela byggtiden.

När Stockholms stad planerar ombyggnaden av Slussen har man många beroenden att ta hänsyn till. Kollektivtrafiken ska alltid prioriteras och det är viktigt att den störs så lite som möjligt. Därför finns det en noggrann planering och ett tätt samarbete mellan inblandade parter.

Några samarbetsprojekt är exempelvis den temporära bussterminalen för Nacka/Värmdö-bussarna som ska byggas 2018, de nya färdvägarna för innerstadsbussarna och inte minst slutstationen för Saltsjöbanan. Vid Henriksdal byggs en tillfällig slutstation för Saltsjöbanan där projekt Slussen tillgodoser SL-trafiken med ramper och utrymme för de bussar som ska trafikera sträckan Henriksdal - Slussen. Färdvägarna för bussar i kollektivtrafik är känsliga för de störningar en ombyggnad kan orsaka. Därför är det viktigt med ett nära samarbete så att kollektivtrafiken genom Slussen fungerar.

Samarbetet mellan SLL och Stockholms stad bidrar till en ökad kapacitet för kollektivtrafiken i en av Stockholms mest centrala delar. Samtidigt säkerställs infrastrukturen i en växande region med fler resenärer och boende.

Läs mer om kollektivtrafiken i Slussen på SLLs webbsida

Senast uppdaterad 10 februari 2016