Viktig miljödom

Publicerad
21 januari 2015 11:34
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/strandbild.png

Mark-och miljööverdomstolen har idag kommit med en ny miljödom för projekt Slussen.

Delar av den tidigare domen från mark- och miljödomstolen från februari 2014 överklagades av Staden. Anledningen var att staden ansåg att vissa delar i domen var otydliga, även om domen i sin helhet gick Stadens väg. Det fanns även andra parter som överklagade delar av den tidigare miljödomen från Mark- och miljödomstolen. När nu mark- och miljööverdomstolen sagt sitt har Staden fått behålla sitt tillstånd med förbättrade villkor.

- Vi är glada över denna nya dom och det innebär ett viktigt steg mot nästa Slussen, säger Mårten Frumerie, projektchef för projekt Slussen. Samtidigt väntar vi också på resultatet av den genomlysning av projektet som startade under senhösten.

Expertgruppen som fick uppdraget att göra genomlysningen lämnar sina rekommendationer i slutet av januari. Innan dess är det svårt att säga vad dagens miljödom rent konkret innebär för projektet.

Senast uppdaterad 2 februari 2015