Viktig domstolsförhandling om Slussen i höst

Publicerad
28 augusti 2014 15:04
Senast ändrad
28 augusti 2014 16:27
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/domstolsforhandling_miljodom_slussen_800px.jpg

Vilka arbeten vid Slussen kräver egentligen en miljödom? Monica Granberg som arbetar med miljötillstånden i Slussenprojektet berättar.

Den som passerar Slussen kan redan nu märka av att den viktiga omvandlingen av platsen har startat. Detaljplanen för nästa Slussen vann laga kraft i september förra året och arbetena med bland annat ledningsomläggningar är i full gång.

Ombyggnaden innefattar många stora bygg-, rivnings- och anläggningsarbeten både på land och i vatten. För att kunna påbörja vissa av arbetena krävs ett särskilt tillstånd – en miljödom, som prövas i en egen domstolsprocess. I höst kommer många i projektet Slussen att jobba med de omfattande förhandlingarna i mark- och miljööverdomstolen.

Varför behövs en miljödom?

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/monica_granberg_miljotillstand_120px.jpg

– Den behöver vi för att kunna utföra arbeten som är i anslutning till vattnet. Vi ska till exempel bygga nya kajer, kanaler och ny slussränna. Vi kommer också att leda bort grundvatten när vi bygger om och vi har ett uppdrag att ändra Mälarens reglering för att minska översvämningsrisken. Alla dessa åtgärder är tillståndspliktig vattenverksamhet, vilket innebär att vi då behöver en miljödom, säger Monica Granberg.

Kräver inte alla arbeten miljödom?

– Nej, miljödomen omfattar tillståndspliktiga vattenanläggningar och vattenverksamhet. Den behövs exempelvis inte för ledningsomläggningarna, anläggande och utformning av den nya bussterminalen eller utformningen av handelsytorna i anslutning till bussterminalen. Inte heller för utformningen av byggnader, vägar, torgytor, gaturum eller trafikleder. Dessa frågor prövas i första hand genom detaljplaner och bygglov, säger Monica Granberg.

Domstolsförhandling i november

Den 10-21 november ska Slussenprojektets miljödomsansökan prövas av mark- och miljööverdomstolen. Staden fick den nödvändiga miljödomen av mark- och miljödomstolen i februari i år, men överklagade då det finns villkor som behöver förtydligas. Förutom staden har markägare i Mälardalen, Kammarkollegiet, ett par föreningar och privatpersoner överklagat miljödomen och fått prövningstillstånd.

Mer information om Slussen

Senast uppdaterad 28 augusti 2014