Välkommen på informationsmöte om granskningen av Nya Slussen

Publicerad
6 februari 2015 14:50
Senast ändrad
16 februari 2015 10:15
Ämne
Slussen

Sedan i mitten av november 2014 har en expertgrupp, på uppdrag av kommunstyrelsen i Stockholms stad, gjort en oberoende granskning av projekt Nya Slussen. Granskningen var klar i slutet av januari och nu bjuder staden in till informationsmöte där expertgruppen presenterar sina slutsatser.

Observera att informationsmötet har varit och att expertgruppens uppdrag för staden är avslutat. Frågor om Nya Slussen kan alltid ställas till projektet, slussen@stockholm.se.

Expertgruppen har på uppdrag av kommunstyrelsen i Stockholms stad gått igenom elva frågeområden knutna till projekt Nya Slussen. De har bland annat tittat på hur den nya lösningen inverkar på olika trafikslag, på projektets ekonomi och på underlag om teknisk status på nuvarande Slussen.

På informationsmötet har du som stockholmare möjlighet att ta del av expertgruppens slutsatser samt ställa frågor om granskningen. Presentationen leds av expertgruppens ordförande Mats Olsson tillsammans med de tre ledamöterna i expertgruppen, Sven Lorentzi, Reigun Thune Hedström och Christel Wiman. På plats finns även biträdande stadsdirektör Ingela Lindh.

Välkommen!

Datum: Torsdag den 12 februari 2015
Tid: 18.00-19.30
Plats: Kulturhuset – lokal Studion, Sergels torg
Anmälan: Ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Lär mer om projekt Nya Slussen.

Här kan du också ta del av expertgruppens rapport samt presentationen av granskningen.

Senast uppdaterad 16 februari 2015