Trängre för bussar vid Skeppsbro-kurva

Publicerad
30 november 2016 14:24
Ämne
Slussen

Skeppsbron svänger till höger mot SlussplanHär i kurvan kommer planket att flyttas in några meter.

Från torsdagen den 1 december 2016 finns bara ett körfält för bussar vid korsningen Slussplan-Skeppsbron. De bussar som kommer söderifrån, från Södermalm, har företräde i kurvan. Bussar norrifrån, alltså från Skeppsbron, ska lämna företräde.

Bilar ska även fortsättningsvis köra vägen via Munkbron när de ska passera Gamla stan.

Gång- och cykelbanorna längs med planken flyttas något närmre Gamla Stan, men det kommer fortfarande finnas plats för både gång och cykel på båda sidor av gatan.

Byggplanket flyttas in för att göra plats åt grundläggningsarbetena som pågår. Det är den nya huvudbrons norra landfäste som förbereds. I denna första omgång borras cirka 60 pålar ner till mer än 50 meters djup och förankras i fast berg. I en andra omgång, senare under 2017, ska lika många till borras ned.

Den här lösningen gäller till och med 2019.

Senast uppdaterad 25 januari 2017