Tillgänglighet vid Slussen

Publicerad
12 juni 2013 16:20
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/L1000517.jpg Foto: Dieter Stöpfgesgoff

Tillgänglighet är i fokus i planeringen av nya Slussen. För att säkerställa att tillgänglighetsarbetet i projektet håller den standard som staden eftersträvar har en oberoende granskning gjorts.

Den oberoende granskningen, en så kallad tillgänglighetsrevision, visar att detaljplanen för nya Slussen uppfyller de lagkrav som finns på tillgänglighet och användbarhet. Den visar också vilka frågor som behöver bevakas särskilt i den fortsatta projekteringen av nya Slussen.

Tillgänglighetsrevisionen finns att ladda ner som PDF här nedanför.

Senast uppdaterad 19 juni 2013