Staden överklagar miljödom för ökad tydlighet

Publicerad
23 april 2014 09:11
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/slussen_vatten_627px.jpg Foto: Dieter Stöpfgeshoff

I februari kom domen från mark- och miljödomstolen som ger Stockholms stad tillstånd att utföra de arbeten som man ansökt om. Staden är i stora delar nöjd med domen, men anser att den behöver förtydligas och överklagar därför på tre punkter.

Den 22 april lämnade Stockholms stad in sitt överklagande om miljödomen till nästa instans som är mark- och miljööverdomstolen. En av grunderna till överklagandet gäller det villkor som innebär att staden under en så kallad prövotid ska utreda skador i området runt Slussen och på delar av Södermalm. Staden tycker att villkoret behöver förtydligas.

Staden överklagar även bullervillkoret, då den utomhusbullernivå som anges i domen från februari är en nivå som överskrids redan idag, innan de stora byggena har börjat.

Den sista punkten som Stockholms stad överklagar är planvillkoret, som kopplar miljödomen till den upphävda detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget. Detta eftersom detaljplanen för bussterminalen är upphävd och en ny planprocess ska inledas.

Senast uppdaterad 6 maj 2014